Tuina Massage

Tuina is een zeer oude Chinese geneeswijze en maakt onderdeel uit van de TCM (Traditional Chinese Medicin) Dit is de verzamelnaam van alle Chinese Geneeswijzen zoals voetreflexologie, acupunctuur, kruidenleer en ook tuina. Tuina op haar beurt bestaat ook weer uit een verzameling aan technieken en massagevormen. Het doel is altijd om qi te laten circuleren en het lichaam in balans te brengen. Alleen door een goede doorstroming van qi (energie) is het lichaam in staat zichzelf te genezen.
Tuina betekent letterlijk duw en pak. Het is een intensieve massagevorm en werkt diep in op ons hele systeem. (bloedsomloop, spieren, vitale vloeistoffen)
Tuina heeft invloed op de circulatie van qi. Qi is de stof, de energie waaruit wij bestaan. Volgens de TCM is de mens een bewegend / stromend geheel van verschillende soorten qi (energie).
Daarom kijk je binnen de TCM altijd naar de mens als geheel. Lichaam, geest en ziel.
Als je een goede doorstroming hebt van qi, (energie) zul je ook helderder kunnen denken, helder kunnen verwoorden wat je voelt. Kortom, je gaat je beter voelen.

Andere technieken binnen tuina zijn cupping, moxa en guasha.
Al deze methodes hebben tot doel om qi beter te laten circuleren, zodat het lichaam zichzelf kan genezen en de geest helder wordt.  
Wanneer boek je een tuina massage?
Tuina is er voor iedereen. Ik geef hier slechts een klein deel van de mogelijkheden.
Bij nek/schouder/rugklachten, spijsverteringsproblemen, chronische stress, ademhalingsproblemen, aandoeningen zoals reuma en fibromyalgie.
Voorafgaand aan een tuina massage vindt eerst een anamnese plaats.
Eerst moet duidelijk zijn welke klachten je hebt en of een masseur de juiste persoon is om daar iets aan te doen.
Ik verwijs je zeker terug naar de huisarts als de klachten daar aanleiding toe geven.