Werkwijze

Voor de eerste behandeling ontvangt u per e-mail een intakeformulier. Dat geeft mij een eerste indruk van uw klachten en verwachtingen. De tijd die nodig is voor de anamnese wordt daardoor korter.

Naar aanleiding van de anamnese en uw ingevulde anamneseformulier maak ik een behandelplan dat de leidraad vormt voor de eerste vijf behandelingen. Tijdens de vijfde behandeling bespreken we of we de samenwerking voortzetten.

Uiteraard verwijs ik u door naar uw huisarts of andere therapeut als ik u niet verder kan helpen.