Klassieke massage

Klassieke massage

Heeft u klachten in rug, nek of schouders, of voelen uw benen aan alsof u een marathon gelopen hebt? Probeer dan een klassieke massage. Deze is intensiever dan de ontspanningsmassage en werkt dieper in op spieren.

In de loop der jaren bouwen we spanning op in onze spieren. Dat kan door emoties, stress, of gebeurtenissen die diep ingrijpen in ons leven. Vaak is ons werk een oorzaak van gespannen of overbelaste spieren.
Het doel van een klassieke massage is om de spanning in de spieren te verminderen en afvalstoffen af te voeren. Na een klassieke massage voelt u zich als nieuw!
Probeer ook eens een klassieke massage als u hoofdpijn of migraine heeft.

Aandacht en Zorgvuldigheid staan centraal. Mijn vaardigheden om zeer goed te voelen en goed naar u te luisteren zijn hulpmiddelen om de massage tot een succes te maken.

Voorafgaand aan de eerste massage vindt een anamnese plaats. Eerst moet duidelijk zijn welke klachten u heeft en of een masseur de juiste persoon is om daar iets aan te doen.
Ik verwijs u zeker terug naar uw huisarts als de klachten daar aanleiding toe geven.